Historie plave v srpnu po Vltavě

Pražská veřejnost bude mít opět příležitost plavit se po Vltavě na replice historického šífu. Co to je šíf? Velká dřevená loď, podobná pramici, která se po staletí používala pro plavení nákladu, hlavně kamení, písku, ale také soli, obilí, piva... Ten současný byl před dvěma roky udělán pod patronací Vltavanu Čechy, který sdružuje vltavanské spolky z Prahy, Davle, Štěchovic a Purkarce.

Je kopií šífu – tzv.“šenáku“, který byl používán na počátku 20. století pro výletní plavby přes Svatojánské proudy. Dvacetimetrová loď pojmenovaná „Vltavan“,  je dílem firmy Kolumbus 92 z Lipníku nad Bečvou. Po 300kilometrové cestě po silnici do Prahy ji v září 2018 požehnal kardinál D. Duka. Již v roce 2019 mohli „naostro“ šíf, který byl pro tuto příležitost vybaven motorem (v minulosti plul pouze samospádem po proudu), ozkoušet Pražané po několik týdnů na pravidelných projížďkách. 
A letos? Za několik dnů od malého přístaviště pod Palackého mostem, vedle lodě Petra, bude šíf pravidelně vyplouvat od 11. do 30. srpna 2020. Ve všední dny od 14 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 12 hodin a poslední projížďka začne vždy kolem 18 hodiny. Před pražskou etapou organizují plavby Vltavané ve Štěchovicích a po Praze převezmou šíf Vltavané v Davli, kam jste rovněž zváni. Dobrovolný příspěvek je vítán. Informace a objednávky na tel. 731 054 543, K. Mikšovský.

Využijte této unikátní příležitosti, kdy řeka je skutečně na dotek, pohled na Vyšehrad zcela jedinečný a držet mnohametrové kormidlo zážitek nezapomenutelný. Obyvatele Prahy 2 pak zve Spolek Vltavan v Praze zvláště srdečně. I proto, že spolek má sídlo v Praze 2 na Rašínově nábřeží, a také proto, že tím vlastně zahajuje přípravy na své výročí 150 let od založení. V rámci tohoto významného jubilea v červnu 2021 bude předán Městské části Praha 2 titul „Vorařská obec“, udělený Mezinárodní vorařskou asociací za velmi dobrou spolupráci s vltavanským spolkem a podporu historie spojenou s řekou Vltavou.

Jiří Mejstřík, Spolek Vltavan v Praze

 šíf

Zveřejněno: 16.07.2020 – webadmin@praha2.cz