Galerie Vyšehrad vystavuje obrazy Petra Grubera

Petr Gruber: Odraz stanoviště
Kurátor: Petr Vaňous
Vernisáž: středa 24. 7. 2019 v 18 hodin
Termín výstavy: 25. 7. – 1. 9. 2019
Místo konání: Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní)

Petr Gruber (nar. 1989 v Havlíčkově Brodě) – v l. 2004 – 2008 absolvoval Střední uměleckou školu grafickou (SUŠG) v Jihlavě a v l. 2008 – 2014 pražskou Akademii výtvarných umění (prof. Zdeněk Beran a prof. Jiří Sopko). V rámci studia na AVU prošel stáží v ateliéru Grafika II prof. Vladimíra Kokolii (2012). V r. 2013 studijně pobýval na AdBK München v malířské ateliéru prof. Günthera Förga. V l. 2010 a 2014 se zúčastnil sympozia Na hranici/ Grenznah (Bavorský les). V r. 2014 byl nominován na německou cenu Leinemann Stiftung (Berlin). V Revolver revue (č. 106/ 2017) vyšel s autorem rozhovor k jeho malířské tvorbě. V r. 2018 se zúčastnil rezidenčního pobytu v bavorském Schwandorfu (Oberpfälzer Künstlerhaus). Pravidelně vystavuje od r. 2011.

Zveřejněno: 12.07.2019 – webadmin@praha2.cz