Chytrá řešení v energetice vedou k úsporám

Od letošního roku má MČ Praha 2 vlastního energetika, jehož úkolem je zajistit nižší spotřebu energií. První cesty ke snížení nákladů se již našly.

Kancelář energetika rozjela svoji činnost v únoru. Postupně došlo k optimalizaci odběrných míst elektřiny, což přinese úsporu více než 420 tisíc korun ročně. Úspěšně bylo vyřešeno několik reklamací u dodavatele elektrické energie, což přineslo okamžitou úsporu zhruba 60 tisíc korun. Ve spolupráci se společností Pražské vodovody a kanalizace, a. s., budou postupně ve všech budovách zavedeny vzdálené odečty vodoměrů, včetně alarmových hlášení při poruchách a úniku vody.

V červnu podepsali předseda majetkového výboru Zastupitelstva MČ Praha 2 Jan Recman a starosta Prahy 3 Alexandr Bellu memorandum o spolupráci v oblasti energetiky mezi oběma městskými částmi. Prvním konkrétním výsledkem spolupráce je projekt EKIS – energetické poradenství pro veřejnost, poskytované za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu zdarma. Můžete si nechat poradit, od koho je nejvýhodnější nakupovat elektrickou energii nebo plyn, jak nejlépe uspořit na výdajích za energie nebo jak účinně reklamovat nesrovnalosti ve vyúčtování, elektrické energie, plynu, vody nebo tepla apod. Občané Prahy 2 mohou tuto službu využít ve středisku EKIS se sídlem na Žižkově na adrese Lipanská 429/7. Otevřeno je každé pondělí a středu od 13:00 do 17:00. Kontakt je možný i na tel.: 222 116 766, 774 707 070 nebo na e-mailové adrese: ekis.praha3@praha3.czmemorandum

Po podpisu memoranada. Zleva Alexandr Bellu a Jan Recman (foto MČ Praha 3)
Zveřejněno: 20.07.2018 – webadmin@praha2.cz