Městská část Praha 2 udílí čestná občanství, čímž chce oceňovat lidi, kteří zde žili či žijí, a vykonali něco významného. Čestná občanství Prahy 2 byla poprvé udělena 29. dubna 2004 na Novoměstské radnici.

 •  Oceněni v dubnu 2004 byli:
  fotograf Ladislav Sitenský, in memoriam politik Václav Benda a spisovatel a dramatik František Langer.

 • V dubnu 2005 byla čestná občanství Prahy 2 předána:
  Joy Kadečkové, MUDr. Naděždě Kavalírové, JUDr. Ing. Vladimíru Kotinskému, prof. Josefu Sukovi
  a in memoriam diviznímu generálovi Ing. Aloisi Eliášovi.

 • V květnu 2006 byla udělena další čtyři čestná občanství a jedno čestné uznání starosty. Čestnými občany Prahy 2 se stali:
  prof. PhDr. František Černý, DrSc., Arnošt Lustig, prof. MUDr. Václav Tošovský, DrSc. a Ája Vrzáňová.
  Čestné uznání starosty Prahy 2 obdržel plk. v. v. František Müller, veterán západní fronty.

 • V pondělí 8. října 2007 byli na Novoměstské radnici oceněni:
  Alexander Beer
  (* 7. 2. 1917): místopředseda Československé obce legionářské, PhDr. Antonín Klimek, CSC., in memoriam (* 18. 1. 1937, † 9. 1. 2005): historik, prof. Břetislav Pojar (* 7. 10. 1923): režisér, scénárista a výtvarník, Zdeněk Šputa (* 23. 6. 1916): malíř, sochař, designér.

 • Ve středu 5. května 2010 se čestnými občany Prahy 2 stali:
  psycholožka a chartistka Dana Němcová, herec Stanislav Fišer a in memoriam historička a teoretička fotografie Anna Fárová a představitelka protinacistického odboje Irena Bernášková.

 • Ve středu 30. ledna 2013 bylo čestné občanství Prahy 2 uděleno:
  sochaři Olbramu Zoubkovi, hokejistovi Janu "Gustavu" Havlovi a in memoriam hudebníkovi Milanu "Mejlovi" Hlavsovi a malíři Antonínu Sládkovi.

 • V úterý 30. září 2014 byla udělena čestná občanství:
  houslovému virtuosovi Václavu Hudečkovi, skladateli a klavíristovi Rudolfu Roklovi in memoriam, akademickému malíři a sochaři doc. Petru Pavlíkovi a kytaristovi a skladateli Radimu Hladíkovi.

 

Čestní občané Prahy 2

1 2 3 
 • Radim Hladík


  Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 30. září 2014
  (*13. 12. 1946 – †4. 12. 2016) rockový kytarista a skladatel
 • Doc. Petr Pavlík, akad. malíř


  Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 30. září 2014
  (*31. 1. 1945) akademický malíř a sochař
 • Rudolf Rokl


  Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 30. září 2014 in memoriam
  (*16. 12. 1941 – † 23. 9. 1997 v Praze) skladatel a klavírista
 • Václav Hudeček


  Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 30. září 2014
  (*7. 6. 1952 v Rožmitále pod Třemšínem) houslový virtuos
 • Antonín Sládek


  Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 30. ledna 2013 in memoriam
  (*29. 10. 1942 – †31. 10. 2009) malíř
 • Milan "Mejla" Hlavsa


  Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 30. ledna 2013 in memoriam
  (*6. března 1951 – †5. ledna 2001) baskytarista, zpěvák, skladatel
 • Jan "Gusta" Havel


  Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 30. ledna 2013
  (*10. 11. 1942, Pašinka u Kolína) hokejista, olympionik
 • Olbram Zoubek


  Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 30. ledna 2013
  (*21. 4. 1926 – †15. 6. 2017) sochař
 • Dana Němcová


  Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 5. května 2010
  (*14. 1. 1934) – psycholožka a významná disidentka
 • Stanislav Fišer


  Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 5. května 2010
  (*14. 12. 1931) herec
123