Celostátní finále Zeměpisné olympiády proběhne na Albertově a v Jílovém u Prahy

Ve dnech 25. a 26. dubna 2019 proběhne v prostorách Přírodovědecké fakulty UK na Albertově finále Zeměpisné olympiády. Úspěšní řešitelé krajských kol v kategoriích C a D se opět utkají o postup do mezinárodních soutěží. Zároveň proběhne 3. ročník soutěže O nejlepší mapu.

Tým organizátorů z Geografické sekce Přírodovědecká fakulty Univerzity Karlovy a katedry geografie Přírodovědecká fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem připravil ve spolupráci s Českou geografickou společností a dalšími spolupracovníky pro letošní 21. ročník soutěže opravdu pestrý program. První den čeká na soutěžící terénní cvičení, které proběhne v Jílovém u Prahy. Ve spolupráci s odborem životního prostředí jsou pro připraveny úkoly na místní skládce, v rámci kterých budou soutěžící řešit např. nakládání s odpady či odpadové hospodářství města.

Druhý den bude věnovaný písemným testům, ve kterých musí úspěšný řešitel prokázat schopnost vyhledávat a zpracovávat informace s pomocí atlasu, ale také využít získané vědomosti ze školy. Zároveň se uskuteční doplňková soutěž „O nejlepší mapu na geografické téma“ vyhlašovaná Česká kartografickou společností, do které soutěžící přihlašují vlastnoručně vytvořené mapy.

Nejlepší řešitelé celostátního kola vyrazí v létě na dvě mezinárodní geografické soutěže. Jeden čtyřčlenný tým odjede na Mezinárodní geografickou olympiádu, která se pod pořadatelstvím prestižní vědecké společnosti Mezinárodní geografická unie uskuteční v Hongkongu. Druhá česká reprezentace zamíří do Koreje na Mezinárodní olympiádu věd o Zemi.

Text a foto: PřFUK

Blíží se 21. celostátní kolo geografické olympiády 
Blíží se 21. celostátní kolo geografické olympiády
Zveřejněno: 09.04.2019 – webadmin@praha2.cz